• Murray Wilshire posted an update 3 years, 1 month ago

    Dưới là biển xanh, trên là những ngọn núi to, núi nhỏ, cùng những ngôi chùa thanh tịnh… Tất cả tạo nên.

    Have a look at my page du lich thai lan (click here for more info)