• Celinda Garsia posted an update 2 years, 2 months ago

    Tôi trở lại thành phố sương ấy vào du lịch đà lạt tháng 10 (index) 11.
    Cái tên B’Lao giờ chỉ còn trong ký ức.